Apie darželį

   Lopšelis-darželis „Lašelis“tai ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Darželis dirba nuo 6.00 val iki 18.00 val.
Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 metų iki mokyklos.

   Darželyje veikia 6 grupės:

  1. „Skruzdėliukai“ (nuo 1 iki 2m.)
  2. „Boružėlė“ (nuo 1,5 iki 3 m.)
  3. „Viščiukai“ (nuo 2 iki 3 m.)
  4. „Šypsena“ (nuo 3 iki 4 m.)
  5. „Nykštukai“ (nuo 4 iki 5 m.)
  6. „Saulutė“ (nuo 5 iki 6 m.)

   Kiekviena grupė savita ir įdomi, kur sudarytos visos sąlygos vaiko pažintinių, kūrybinių, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių puoselėjimui.
   Įstaigos pedagogai – patyrę, aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui – kaip vertybei. Vaikučiais rūpinasi 11 pedagogų, juos ugdo ir globoja logopedas ir meninio ugdymo pedagogas. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba.
   Tėvų pageidavimu organizuotas papildomas ugdymas: veikia šokio būrelis, vyksta anglų kalbos pamokėlės.
   Ugdymas vyksta rusų kalba, bet didelį dėmesį skiriame dvikalbystės plėtrai. Sudarytos lygios galimybės įvairių tautų vaikams.
   Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas.

SAM_2816clip_image002

Įstaigos prioritetinė veikla – ekologinis ugdymas.
Siekti padėti vaikui pažinti pasaulį, pajusti gamtos grožį, pratinti vaikus teisingai, mandagiai elgtis gamtoje ir su gamta; skatinti pajusti žmogaus ir gamtos ryšį.

Darželio prioritetas
Sveikas, saugus bei visapusiškai išlavintas vaikas.

Vykdant ugdymo procesą taikomos šios programos:
1. Pedagogų parengta ir steigėjo patvirtinta įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Lašeliai“.
2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
3. Ekologinio ugdymo programa „Jaunasis ekologas“.
4. Lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo(si) darželyje programa.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *